5 siders artikkel om Mikael Forselius og Røros i siste utgave av Svenske utemagasinet.UTEMAGASINET2 UTEMAGASINET