Gulrot
Kjære besøkere til min hjemmeside
Jeg har bestandig vært fascinert av gode og ekte råvarer. Helt fra barndommen av har fiske, sopp, bærplukking og fremfor alt, matlaging vært de største interessene i livet mitt. Etter hvert som jeg ble voksen, har også jakten blitt en viktig del av livet mitt!

-Alle som kjenner glede, har lyst at andre skal gjøre det samme. Den som føler at livet er rikt, blir raus

Mikael Forselius
Kokk, forfatter, hotelldirektør og foredragsholder

 

 

Mikael Forselius